Xây dựng trụ sở Công An phường Bình Hưng Hòa,quận Bình Tân

Kế hoạch đấu thầu: Xây dựng trụ sở Công An phường Bình Hưng Hòa,quận Bình Tân. Dự án nhóm C, ngành quốc phòng an ninh.

Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành:UBND quận Bình Tân
Số hiệu:4855/QĐ-UBMD
Ngày ban hành:29/04/2009
Thông tin về Quyết định phê duyệt KHĐT:Cơ quan ban hành:UBND quận Bình Tân
Số hiệu:4855/QĐ-UBND
Ngày ban hành:29/04/2009
Loại dự án:Dự án nhóm C
Ngành:Quốc phòng, an ninh
Nguồn vốn:Ngân sách TP. Hồ Chí Minh,
Tổng mức đầu tư:
 • 9.672.164.000(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Xây dựng trụ sở Công An phường Bình Hưng Hòa,quận Bình Tân (11 gói thầu)

  Số hiệu gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  01Tư vấn lập dự án đầu tư
 • 41.746.394 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyểnQuý I năm 2009Theo tỷ lệ phần trăm60 ngày
  02Tư vấn thiết kế bản vẽ thi công và lập tổng dự tóan
 • 220.013.379 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyểnQuý II năm 2009Theo tỷ lệ phần trăm60 ngày
  03Tư vấn thẩm tra thiết kế
 • 13.104.493 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyểnQuý III năm 2009Theo tỷ lệ phần trăm30 ngày
  04Tư vấn thẩm tra dự tóan
 • 12.709.779 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyểnQuý III năm 2009Theo tỷ lệ phần trăm30 ngày
  05Tư vấn lập hồ sơ mời thầuvà đánh giá HSĐT thi công
 • 22.814.448 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyểnQuý III năm 2009Theo tỷ lệ phần trămTừ lúc ký HĐ đến khi có quyết định KQĐT
  06Tư vấn giám sát thi công xây lắp
 • 176.515.936 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyểnQuý III năm 2009Theo tỷ lệ phần trăm180 ngày
  07Tư vấn bảo hiếm CTXD
 • 18.156.827 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyểnQuý III năm 2009Theo tỷ lệ phần trăm180 ngày
  08Kiểm tóan công trình
 • 37.680.932 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyểnQuý III năm 2009Theo tỷ lệ phần trăm15 ngày
  09Tư vấn kiểm tra chứng nhận phù hợp CLCT
 • 67.958.636 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyểnQuý III năm 2009Theo tỷ lệ phần trăm180 ngày
  10Tư vấn thử tải tĩnh cọc
 • 59.400.000 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyểnQuý III năm 2009Theo tỷ lệ phần trăm30 ngày
  11Xây lắp
 • 7.894.272.650 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyểnQuý III năm 2009Trọn gói180 ngày
  Thông tin xuất bản
  Số xuất bản:110
  Ngày xuất bản03/06/2009