Gói thầu: Tư vấn thẩm tra thiết kế – Xây dựng trụ sở Công An phường Bình Hưng Hòa,quận Bình Tân

Gói thầu: Tư vấn thẩm tra thiết kế – Kế hoạch đấu thầu: Xây dựng trụ sở Công An phường Bình Hưng Hòa,quận Bình Tân

03
Quý III năm 2009
30 ngày
Giá gói thầu:
 • 13.104.493 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Theo tỷ lệ phần trăm


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Xây dựng trụ sở Công An phường Bình Hưng Hòa,quận Bình Tân