Gói thầu: Tư vấn lập hồ sơ mời thầuvà đánh giá HSĐT thi công – Xây dựng trụ sở Công An phường Bình Hưng Hòa,quận Bình Tân

Gói thầu: Tư vấn lập hồ sơ mời thầuvà đánh giá HSĐT thi công – Kế hoạch đấu thầu: Xây dựng trụ sở Công An phường Bình Hưng Hòa,quận Bình Tân

05
Quý III năm 2009
Từ lúc ký HĐ đến khi có quyết định KQĐT
Giá gói thầu:
 • 22.814.448 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Theo tỷ lệ phần trăm


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Xây dựng trụ sở Công An phường Bình Hưng Hòa,quận Bình Tân