Gói thầu: Xây lắp – Xây dựng trụ sở Công An phường Bình Hưng Hòa,quận Bình Tân

Gói thầu: Xây lắp – Kế hoạch đấu thầu: Xây dựng trụ sở Công An phường Bình Hưng Hòa,quận Bình Tân

11
Quý III năm 2009
180 ngày
Giá gói thầu:
 • 7.894.272.650 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Trọn gói


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Xây dựng trụ sở Công An phường Bình Hưng Hòa,quận Bình Tân