Mua sắm vật tư Phòng thử nghiệm 2009

Kế hoạch đấu thầu: Mua sắm vật tư Phòng thử nghiệm 2009. Dự án nhóm C, ngành Hàng không

Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành: Cục Hàng không dân dụng Việt nam
Số hiệu: 2220/CAAV
Ngày ban hành: 02/07/1994
Thông tin về Quyết định phê duyệt KHĐT:Cơ quan ban hành: Xí nghiệp XDHK Miền nam
Số hiệu: 25/Ttr-XDHKMN
Ngày ban hành: 03/06/2009
Loại dự án: Dự án nhóm C
Ngành: Hàng không
Nguồn vốn: Vốn tự có,
Tổng mức đầu tư:
 • 439.000.000(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Mua sắm vật tư Phòng thử nghiệm 2009 (1 gói thầu)

  Số hiệu gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  Mua sắm vật tư hóa nghiệm xăng dầu JET A-1 Mua sắm vật tư hóa nghiệm xăng dầu JET A-1
 • 439.000.000 (VND)
 • Vốn tự có
  Một túi hồ sơChào hàng cạnh tranh, Trong nước, Không sơ tuyển 05/06/2009->15/06/2009Trọn gói 60 ngày
  Thông tin xuất bản
  Số xuất bản: 110
  Ngày xuất bản 03/06/2009