Gói thầu: Tư vấn lập hồ sơ mời thầuvà đánh giá HSĐT gói thầu giám sát thi công – Nâng cấp mở rộng Trường tiểu học An Lạc 1 – Giai đoạn 2 , phường An Lạc, quận Bình Tân

Gói thầu: Tư vấn lập hồ sơ mời thầuvà đánh giá HSĐT gói thầu giám sát thi công – Kế hoạch đấu thầu: Nâng cấp mở rộng Trường tiểu học An Lạc 1 – Giai đoạn 2 , phường An Lạc, quận Bình Tân

04
Quý IV năm 2009
Từ lúc ký HĐ đến khi có quyết định KQĐT
Giá gói thầu:
 • 29.807.080 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Theo tỷ lệ phần trăm


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Nâng cấp mở rộng Trường tiểu học An Lạc 1 – Giai đoạn 2 , phường An Lạc, quận Bình Tân