Tổng thể và chi tiết dự án ACP

Kế hoạch đấu thầu tổng thể và chi tiết dự án ACP, Dự án nhóm A, ngành Nông lâm ngư nghiệp.

Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành: 1843/QĐ-BNN-HTQT
Số hiệu: Cr-4518-VN
Ngày ban hành: 09/03/2009
Thông tin về Quyết định phê duyệt KHĐT:Cơ quan ban hành: UBND TỈNH ĐẮKLẮK
Số hiệu: số: 1243/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 20/05/2009
Loại dự án: Dự án nhóm A
Ngành: Nông lâm ngư nghiệp
Nguồn vốn: IDA,
Tổng mức đầu tư:
 • 8.507.000(USD)
 • Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đấu thầu tổng thể và chi tiết dự án ACP (16 gói thầu)


  Số lượng gói thầu: Dự kiến 16 gói trong năm 2009 của dự án (ACB) Đắklắk.
  Số hiệu gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  VP01 Nâng cấp văn phòng PPMU
 • 5.000 (USD)
 • IDA
  Một túi hồ sơChào hàng cạnh tranh, Trong nước, Không sơ tuyển 6/2009Trọn gói 15 ngày
  XD01 Công trình xây lắp lưới điện Phục vụ tưới tiêu huyện CưM’gar
 • 96.969 (USD)
 • IDA
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Có sơ tuyển Q IVTrọn gói 3 tháng
  XD02 Công trình xây lắp hệ thống thoát nước bảo vệ sản xuất huyện CưM’gar
 • 42.424 (USD)
 • IDA
  Một túi hồ sơChào hàng cạnh tranh, Trong nước, Không sơ tuyển Quý IVTrọn gói 3 tháng
  XD03 Công trình giao thông cấp phối 3km huyện Krông Năng
 • 90.909 (USD)
 • IDA
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Có sơ tuyển Q IVTrọn gói 3 tháng
  XD04 Công trình giao thông cầu treo huyện krông Năng
 • 30.303 (USD)
 • IDA
  Một túi hồ sơChào hàng cạnh tranh, Trong nước, Có sơ tuyển Quý IVTrọn gói 3 tháng
  TV01 Nghiên cứu và chuyển giao công nghệ khuyến nông cây trồng
 • 50.000 (USD)
 • IDA
  Một túi hồ sơTheo yêu cầu của nhà tài trợ, Trong nước, Có sơ tuyển Q IIITheo thời gian 12 tháng
  TV 02 Nghiên cứu và chuyển giao công nghệ khuyến nông chăn nuôi
 • 50.000 (VND)
 • IDA
  Một túi hồ sơTheo yêu cầu của nhà tài trợ, Trong nước, Có sơ tuyển Q IIITrọn gói 12 tháng
  TV 03 Tư vấn trong nước Hợp phần A
 • 16.800 (USD)
 • IDA
  Một túi hồ sơTheo yêu cầu của nhà tài trợ, Trong nước, Có sơ tuyển Q IIITheo thời gian 54 tháng
  TV 04 Tư vấn trong nước Hợp phần B
 • 75.600 (USD)
 • IDA
  Hai túi hồ sơTheo yêu cầu của nhà tài trợ, Trong nước, Có sơ tuyển Q IIITheo thời gian 54 tháng
  TV05 Tư vấn trong nước Hợp phần C
 • 37.800 (USD)
 • IDA
  Một túi hồ sơTheo yêu cầu của nhà tài trợ, Trong nước, Có sơ tuyển Q IIITheo thời gian 54 tháng
  TV 06 Xác định và đề xuất tiểu dự án cấp tỉnh
 • 15.000 (VND)
 • IDA
  Một túi hồ sơTheo yêu cầu của nhà tài trợ, Trong nước, Có sơ tuyển Q IIITheo thời gian 12 tháng
  TV07 Thiết kế công trình C1
 • 30.000 (USD)
 • IDA
  Một túi hồ sơTheo yêu cầu của nhà tài trợ, Trong nước, Có sơ tuyển Q IIITrọn gói 2 tháng
  TV 08 Giám sát xây dựng C1
 • 20.000 (USD)
 • IDA
  Một túi hồ sơTheo yêu cầu của nhà tài trợ, Trong nước, Có sơ tuyển Q IIITheo thời gian 3 tháng
  TV 09 Xác định và đề xuất công trình C2
 • 5.000 (USD)
 • IDA
  Một túi hồ sơTheo yêu cầu của nhà tài trợ, Trong nước, Có sơ tuyển Q IIITrọn gói 3 tháng
  HH 01 Thiết bị văn phòng
 • 10.000 (USD)
 • IDA
  Một túi hồ sơChào hàng cạnh tranh, Trong nước, Có sơ tuyển Q IIITrọn gói 1 tháng
  HH 02 Hỗ trợ Chi cục BVTV tỉnh
 • 10.000 (VND)
 • IDA
  Một túi hồ sơChào hàng cạnh tranh, Trong nước, Có sơ tuyển Q IIITrọn gói 3 tháng

  Danh sách các quyết định liên quan:
  • KHĐT TỔNG THỂ VÀ CHI TIẾT Size 132 K
  Thông tin xuất bản
  Số xuất bản: 110
  Ngày xuất bản 03/06/2009