Gói thầu: Nghiên cứu và chuyển giao công nghệ khuyến nông chăn nuôi – tổng thể và chi tiết dự án ACP

Gói thầu: Nghiên cứu và chuyển giao công nghệ khuyến nông chăn nuôi – Kế hoạch đấu thầu tổng thể và chi tiết dự án ACP

TV 02
Q III
12 tháng
Giá gói thầu:
 • 50.000 (VND)
 • IDA
  * Theo yêu cầu của nhà tài trợ
  * Trong nước
  * Có sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * EPC
  Trọn gói


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đấu thầu tổng thể và chi tiết dự án ACP