Đường liên 4 xã, huyện Cai Lậy

Kế hoạch đấu thầu: Đường liên 4 xã, huyện Cai Lậy. Dự án nhóm C, ngành Giao thông vận tải

Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang
Số hiệu: 1857/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 28/05/2009
Thông tin về Quyết định phê duyệt KHĐT:Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân huyện Cai Lậy
Số hiệu: 1874/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 29/05/2009
Loại dự án: Dự án nhóm C
Ngành: Giao thông vận tải
Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước,
Tổng mức đầu tư:
 • 7.573.000.000(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Đường liên 4 xã, huyện Cai Lậy (05 gói thầu)

  Số hiệu gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  01 Tư vấn quản lý dự án
 • 67.984.813 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  Tự thực hiện, Trong nước, Không sơ tuyển Quý III/2009Theo tỷ lệ phần trăm Theo tiến độ dự án
  02 Tư vấn lựa chọn nhà thầu thi công
 • 9.647.118 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  Tự thực hiện, Trong nước, Không sơ tuyển Quý III/2009Theo tỷ lệ phần trăm Theo tiến độ thi công
  03 Tư vấn giám sát thi công
 • 85.917.372 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  Tự thực hiện, Trong nước, Không sơ tuyển Quý III/2009Theo tỷ lệ phần trăm Theo tiến độ thi công
  04 Xây lắp nền, mặt đường và tuyến ống cấp nước
 • 3.626.735.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyển Tháng 6/2009Theo đơn giá 330 ngày
  05 Bảo hiểm
 • 19.947.047 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Quý III/2009Theo tỷ lệ phần trăm 330 ngày

  Danh sách các quyết định liên quan:
  • Quyết định phê duyệt BCKTKT Size 370 K
  • Quyết định phê duyệt KHĐT Size 171 K
  Thông tin xuất bản
  Số xuất bản: 111
  Ngày xuất bản 04/06/2009