Đường giao thông nông thôn Mường Lèo – Sam Quảng huyện Sốp Cộp tỉnh Sơn La

Kế hoạch đấu thầu: Đường giao thông nông thôn Mường Lèo – Sam Quảng huyện Sốp Cộp tỉnh Sơn La. Dự án nhóm C, ngành Giao thông vận tải.

Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành:UBND tỉnh Sơn La
Số hiệu:3004
Ngày ban hành:05/12/2008
Thông tin về Quyết định phê duyệt KHĐT:Cơ quan ban hành:UBND tỉnh Sơn La
Số hiệu:1284
Ngày ban hành:19/05/2009
Loại dự án:Dự án nhóm C
Ngành:Giao thông vận tải
Nguồn vốn:Ngân sách Nhà nước,
Tổng mức đầu tư:
 • 23.786.000.000(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Đường giao thông nông thôn Mường Lèo – Sam Quảng huyện Sốp Cộp tỉnh Sơn La (05 gói thầu)


  01 góithầu xây lắp,01 góilựa chọn nhà thầu, 01 gói giám sát xây dựng, 01 gói kiểm toán công trình, 01 gói bảo hiểm công trình.
  Số hiệu gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  01Đường giao thông nông thôn Mường Lèo – Sam Quảng huyện Sốp Cộp tỉnh Sơn La
 • 20491.077.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyểnQuý II/2009Theo đơn giá18 tháng
  02Đường giao thông nông thôn Mường Lèo – Sam Quảng huyện Sốp Cộp tỉnh Sơn La
 • 33.582.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  Tự thực hiện, Trong nước, Không sơ tuyểnQuý II/2009Theo tỷ lệ phần trămQuy định trong hồ sơ yêu cầu
  03Đường giao thông nông thôn Mường Lèo – Sam Quảng huyện Sốp Cộp tỉnh Sơn La
 • 347.589.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  Chỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyểnQuý II/2009Theo tỷ lệ phần trămTheo tiến độ dự án
  04Đường giao thông nông thôn Mường Lèo – Sam Quảng huyện Sốp Cộp tỉnh Sơn La
 • 84.299.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  Chỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyểnSau khi công trình hoàn thành 15 ngàyTheo tỷ lệ phần trămQuy định trong hồ sơ yêu cầu
  05Đường giao thông nông thôn Mường Lèo – Sam Quảng huyện Sốp Cộp tỉnh Sơn La
 • 79.687.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  Chào hàng cạnh tranh, Trong nước, Không sơ tuyểnSau khi hoàn thành thủ tục lựa chọn nhà thầu 15 ngàyTheo tỷ lệ phần trămQuy định trong hồ sơ yêu cầu chào hàng
  Thông tin xuất bản
  Số xuất bản:111
  Ngày xuất bản04/06/2009