Gói thầu: Đường giao thông nông thôn Mường Lèo – Sam Quảng huyện Sốp Cộp tỉnh Sơn La – Đường giao thông nông thôn Mường Lèo – Sam Quảng huyện Sốp Cộp tỉnh Sơn La

Gói thầu: Đường giao thông nông thôn Mường Lèo – Sam Quảng huyện Sốp Cộp tỉnh Sơn La – Kế hoạch đấu thầu: Đường giao thông nông thôn Mường Lèo – Sam Quảng huyện Sốp Cộp tỉnh Sơn La

03
Quý II/2009
Theo tiến độ dự án
Giá gói thầu:
 • 347.589.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  * Tư vấn
  Theo tỷ lệ phần trăm


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Đường giao thông nông thôn Mường Lèo – Sam Quảng huyện Sốp Cộp tỉnh Sơn La