Phòng khám đa khoa khu vực Hậu Mỹ Bắc A

Kế hoạch đấu thầu: Phòng khám đa khoa khu vực Hậu Mỹ Bắc A. Dự án nhóm B, ngành Xây dựng.

Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành: Ùy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang
Số hiệu: 2571/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 22/08/2008
Thông tin về Quyết định phê duyệt KHĐT:Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Tiền Giang
Số hiệu: 1898/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 02/06/2009
Loại dự án: Dự án nhóm B
Ngành: Xây dựng
Nguồn vốn: Trái phiếu Chính phủ,
Tổng mức đầu tư:
 • 16.364.000.000(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Phòng khám đa khoa khu vực Hậu Mỹ Bắc A (8 gói thầu)

  Số hiệu gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  2009-09-01 Gói thầu số 1: San nền, hệ thống điện toàn khu, sân đường nội bộ, bờ kè bê tông chống sạt lở, nhà xe, cải tạo cổng hàng rào, khối khám – lưu bệnh
 • 8.430.128.000 (VND)
 • Trái phiếu Chính phủ
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyển Tháng 6/2009Theo đơn giá 300 ngày
  2009-09-02 Gói thầu số 2: Tư vấn lựa chọn nhà thầu thi công
 • 28.441.000 (VND)
 • Trái phiếu Chính phủ
  Tự thực hiện, Trong nước, Không sơ tuyển Tháng 6/2009Theo tỷ lệ phần trăm Theo tiến độ thi công
  2009-09-03 Gói thầu số 3: Tư vấn giám sát thi công xây dựng
 • 197.988.000 (VND)
 • Trái phiếu Chính phủ
  Tự thực hiện, Trong nước, Không sơ tuyển Quý III năm 2009Theo tỷ lệ phần trăm Theo tiến độ thi công
  2009-09-04 Gói thầu số 4: Chi phí quản lý dự án
 • 179.898.000 (VND)
 • Trái phiếu Chính phủ
  Tự thực hiện, Trong nước, Không sơ tuyển Quý II năm 2009Theo tỷ lệ phần trăm Theo tiến độ thi công
  2009-09-05 Gói thầu số 5: Chi phí kiểm toán
 • 37.759.000 (VND)
 • Trái phiếu Chính phủ
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Quý III năm 2010Theo tỷ lệ phần trăm 180 ngày
  2009-09-06 Gói thầu số 6: Chi phí bảo hiểm
 • 16.860.000 (VND)
 • Trái phiếu Chính phủ
  Chỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Quý III năm 2009Trọn gói Theo tiến độ thi công
  2009-09-07 Gói thầu số 7:Chi phí kiểm tra và CNPH về CLCTXD
 • 69.295.000 (VND)
 • Trái phiếu Chính phủ
  Chỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Quý III năm 2009Theo tỷ lệ phần trăm Theo tiến độ thi công
  2009-09-08 Gói thầu số 8: Phá dở công trình cũ
 •  (VND)
 • Trái phiếu Chính phủ
  Sẽ phê duyệt sau, Trong nước, Không sơ tuyển Quý III năm 2009Trọn gói 30 ngày
  Thông tin xuất bản
  Số xuất bản: 111
  Ngày xuất bản 04/06/2009