Gói thầu: Gói thầu số 8: Phá dở công trình cũ – Phòng khám đa khoa khu vực Hậu Mỹ Bắc A

Gói thầu: Gói thầu số 8: Phá dở công trình cũ – Kế hoạch đấu thầu: Phòng khám đa khoa khu vực Hậu Mỹ Bắc A

2009-09-08
Quý III năm 2009
30 ngày
Giá gói thầu:
 •  (VND)
 • Trái phiếu Chính phủ
  * Sẽ phê duyệt sau
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  * EPC
  Trọn gói


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Phòng khám đa khoa khu vực Hậu Mỹ Bắc A