Gói thầu: Tư vấn kiểm tra chứng nhận phù hợp CLCT – Mở rộng Trường trung học cơ sở An Lạc, phường An Lạc A, quận Bình Tân

Gói thầu: Tư vấn kiểm tra chứng nhận phù hợp CLCT – Kế hoạch đấu thầu: Mở rộng Trường trung học cơ sở An Lạc, phường An Lạc A, quận Bình Tân

07
Quý I năm 2010
360 ngày
Giá gói thầu:
 • 43.827.934 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Theo tỷ lệ phần trăm


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Mở rộng Trường trung học cơ sở An Lạc, phường An Lạc A, quận Bình Tân