Gói thầu: Xây lắp – Mở rộng Trường trung học cơ sở An Lạc, phường An Lạc A, quận Bình Tân

Gói thầu: Xây lắp – Kế hoạch đấu thầu: Mở rộng Trường trung học cơ sở An Lạc, phường An Lạc A, quận Bình Tân

10
Quý I năm 2010
360 ngày
Giá gói thầu:
 • 5.226.322.000 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Trọn gói


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Mở rộng Trường trung học cơ sở An Lạc, phường An Lạc A, quận Bình Tân