Cải tạo nâng cấp đường và HTTN đường số 3 và đường số 6 phường Thạnh Mỹ Lợi, quận 2

Kế hoạch đấu thầu: Cải tạo nâng cấp đường và HTTN đường số 3 và đường số 6 phường Thạnh Mỹ Lợi, quận 2. Dự án nhóm C, ngành Giao thông vận tải.

Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành:UBND Quận 2
Số hiệu:4481/QĐ-UBND
Ngày ban hành:13/06/2008
Thông tin về Quyết định phê duyệt KHĐT:Cơ quan ban hành:UBND Quận 2
Số hiệu:7534/QĐ-UBND
Ngày ban hành:25/05/2009
Loại dự án:Dự án nhóm C
Ngành:Giao thông vận tải
Nguồn vốn:Ngân sách quận,
Tổng mức đầu tư:
 • 5.661.310.000(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Cải tạo nâng cấp đường và HTTN đường số 3 và đường số 6 phường Thạnh Mỹ Lợi, quận 2 (5 gói thầu)

  Số hiệu gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  1Xây lắp
 • 2.846.414.243 (VND)
 • Ngân sách quận
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyểnQuý III, IV/2009Theo đơn giá04 tháng
  2Tư vấn giám sát thi công phần xây lắp
 • 60.645.674 (VND)
 • Ngân sách quận
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyểnQuý III, IV/2009Theo tỷ lệ phần trăm04 tháng
  3Lập HSMT và tổ chức đấu thầu
 • 7.306.190 (VND)
 • Ngân sách quận
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyểnQuý II, III/2009Theo tỷ lệ phần trăm01 tháng
  4Chi phí bảo hiểm công trình
 • 6.059.199 (VND)
 • Ngân sách quận
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyểnQuý III, IV/2009Theo tỷ lệ phần trăm16 tháng
  5Chi phí kiểm tóan
 • 31.137.205 (VND)
 • Ngân sách quận
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyểnQuý IV/2009, Quý I/2010Theo tỷ lệ phần trăm01 tháng
  Thông tin xuất bản
  Số xuất bản:111
  Ngày xuất bản02/06/2009