Đấu giá xe Toyota Camry

Kế hoạch đấu thầu: Đấu giá xe Toyota Camry. Dự án nhóm C, ngành Hàng không.

Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành: Công ty Xăng dầu Hàng không
Số hiệu: 816/QĐ-XDHK
Ngày ban hành: 25/05/2009
Thông tin về Quyết định phê duyệt KHĐT:Cơ quan ban hành: Công ty Xăng dầu Hàng không
Số hiệu: 816/QĐ-XDHK
Ngày ban hành: 25/05/2009
Loại dự án: Dự án nhóm C
Ngành: Hàng không
Nguồn vốn: Vốn tự có của Công ty,
Tổng mức đầu tư:
 • 21000000(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Đấu giá xe Toyota Camry (01 gói thầu)


  Bắt đầu nhận các đơn đặt giá vào ngày 01/6/2009. Kết thúc nhận đơn đặt giá vào ngày 08/6/2009. Giá khởi điểm: 21.000.000 VNđồng
  Số hiệu gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  5219 Đấu giá xe Toyota Camry
 • 21000000 (VND)
 • Vốn tự có của Công ty
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyển Từ 01/6/2009 đến 08/6/2009Trọn gói Ngày 10/6/2009
  Thông tin xuất bản
  Số xuất bản: 111
  Ngày xuất bản 02/06/2009