Gói thầu số 11: Kiểm toán, quyết toán dự án hoàn thành

Kế hoạch đấu thầu: Gói thầu số 11: Kiểm toán, quyết toán dự án hoàn thành. Dự án nhóm C, ngành Giao thông vận tải.

Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành: Bộ Giao thông vận tải
Số hiệu: Quyết định số 3730/QĐ-BGTVT
Ngày ban hành: 13/11/2002
Thông tin về Quyết định phê duyệt KHĐT:Cơ quan ban hành: Bộ Giao thông vận tải
Số hiệu: Quyết định số 946/QĐ-BGTVT
Ngày ban hành: 14/04/2009
Loại dự án: Dự án nhóm C
Ngành: Giao thông vận tải
Nguồn vốn: Trái phiếu Chính phủ,
Tổng mức đầu tư:
 • 510.590.000.000(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Gói thầu số 11: Kiểm toán, quyết toán dự án hoàn thành (01 gói thầu)

  Số hiệu gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  Gói thầu Số 11 Gói thầu số 11: Kiểm toán, quyết toán dự án hoàn thành
 • 602.000.000 (VND)
 • Trái phiếu Chính phủ
  Hai túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyển Quý II năm 2009Theo tỷ lệ phần trăm 06 tháng
  Thông tin xuất bản
  Số xuất bản: 112
  Ngày xuất bản 05/06/2009