Gói thầu: Bảo hiểm công trình – Xử lý các vị trí sụt lở Km117+100 và Km131+420, Quốc lộ 279, tỉnh Lào Cai

Gói thầu: Bảo hiểm công trình – Kế hoạch đấu thầu: Xử lý các vị trí sụt lở Km117+100 và Km131+420, Quốc lộ 279, tỉnh Lào Cai

Gói thầu số 3
Trong quý 2, quý 3 năm 2009
Theo thời gian thực hiện dự án
Giá gói thầu:
 • 5.598.000 (VND)
 • Vốn sửa chữa lớn
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Mua sắm hàng hóa
  Trọn gói


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Xử lý các vị trí sụt lở Km117+100 và Km131+420, Quốc lộ 279, tỉnh Lào Cai