Gói thầu: Tư vấn lập hồ sơ mời thầuvà đánh giá HSĐT gói thầu thi công – Xây dựng trụ sở Ủy ban nhân dân phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân

Gói thầu: Tư vấn lập hồ sơ mời thầuvà đánh giá HSĐT gói thầu thi công – Kế hoạch đấu thầu: Xây dựng trụ sở Ủy ban nhân dân phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân

06
Quý III năm 2009
Từ lúc ký HĐ đến khi có quyết định KQĐT
Giá gói thầu:
 • 29.756.847 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Theo tỷ lệ phần trăm


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Xây dựng trụ sở Ủy ban nhân dân phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân