Đầu tư trang thiết bị lẻ cùa Đoàn Tiếp Viên năm 2009

Kế hoạch đấu thầu: Đầu tư trang thiết bị lẻ cùa Đoàn Tiếp Viên năm 2009. Dự án nhóm C, ngành Hàng không.

Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành: Tổng công ty Hàng không Việt Nam
Số hiệu: 724/QĐ-TCTHK-KHĐT
Ngày ban hành: 15/04/2009
Thông tin về Quyết định phê duyệt KHĐT:Cơ quan ban hành: Tổng công ty Hàng không Việt Nam
Số hiệu: 724/QĐ-TCTHK-KHĐT
Ngày ban hành: 15/04/2009
Loại dự án: Dự án nhóm C
Ngành: Hàng không
Nguồn vốn: Vốn ngân sách,
Tổng mức đầu tư:
 • 1.427.400.000(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Đầu tư trang thiết bị lẻ cùa Đoàn Tiếp Viên năm 2009 (04 gói thầu)


  – TÊN GÓI THẦU 1: THIẾT BỊ TIN HỌC, UPS VÀ MÁY QUAY CAMERA KỸ THUẬT SỐ – TÊN GÓI THẦU 2: ĐẦU TƯ MÁY PHOTOCOPY CỦA ĐOÀN TIẾP VIÊN – TÊN GÓI THẦU 3: ĐẦU TƯ HỆ THỐNG BÁO CHÁY, BÁO TRỘM CỦA ĐOÀN TIẾP VIÊN – TÊN GÓI THẦU 4: ĐẦU TƯ ĐIỀU HÒA NHIỆT ĐỘ CỦA ĐOÀN TIẾP VIÊN
  Số hiệu gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  Gói thầu số 1 Thiết bị tin học, UPS và máy quay camera kỹ thuật số
 • 442.400.000 (VND)
 • Vốn ngân sách
  Một túi hồ sơChào hàng cạnh tranh, Trong nước, Không sơ tuyển Qúy II – IV năm 2009Trọn gói 35 ngày
  Gói thầu số 2 Đầu tư máy photocopy của Đoàn Tiếp viên
 • 135.000.000 (VND)
 • Vốn ngân sách
  Một túi hồ sơChào hàng cạnh tranh, Trong nước, Không sơ tuyển Qúy II – IV năm 2009Trọn gói 30 ngày
  Gói thầu số 3 Đầu tư hệ thống báo cháy, báo trộm của Đoàn Tiếp viên
 • 300.000.000 (VND)
 • Vốn ngân sách
  Một túi hồ sơChào hàng cạnh tranh, Trong nước, Không sơ tuyển Qúy II – IV năm 2009Trọn gói 50 ngày
  Gói thầu số 4 Đầu tư điều hòa nhiệt độ của Đoàn Tiếp viên
 • 550.000.000 (VND)
 • Vốn ngân sách
  Một túi hồ sơChào hàng cạnh tranh, Trong nước, Không sơ tuyển Qúy II – IV năm 2009Trọn gói 40 ngày
  Thông tin xuất bản
  Số xuất bản: 112
  Ngày xuất bản 05/06/2009