Gói thầu:  Mô hình giảng dạy – Mua sắm trước một số trang thiết bị y tế thuộc dự án xây dựng trường Cao đẳng Y dược tỉnh Bình Dương

Gói thầu: Mô hình giảng dạy – Kế hoạch đấu thầu: Mua sắm trước một số trang thiết bị y tế thuộc dự án xây dựng trường Cao đẳng Y dược tỉnh Bình Dương

Gói 4
Quý II năm 2009
90 ngày ( kể cả ngày lễ và ngày nghỉ theo chế độ)
Giá gói thầu:
  • 2.736.377.320 (VND)
Vốn ngân sách
* Đấu thầu rộng rãi
* Trong nước
* Không sơ tuyển
Một túi hồ sơ
* Mua sắm hàng hóa
Trọn gói

Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Mua sắm trước một số trang thiết bị y tế thuộc dự án xây dựng trường Cao đẳng Y dược tỉnh Bình Dương