Dự án Trường tiểu học Mỹ Phước Tây 2, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang

Kế hoạch đấu thầu dự án Trường tiểu học Mỹ Phước Tây 2, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang. Dự án nhóm C, ngành Giáo dục.

Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành:Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang
Số hiệu:1815/QĐ-UBND
Ngày ban hành:26/05/2009
Thông tin về Quyết định phê duyệt KHĐT:Cơ quan ban hành:Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang
Số hiệu:1927/QĐ-UBND
Ngày ban hành:03/06/2009
Loại dự án:Dự án nhóm C
Ngành:Giáo dục
Nguồn vốn:Trái phiếu Chính phủ + NSNN + nguồn vốn khác,
Tổng mức đầu tư:
 • 10.960.000.000(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đấu thầu dự án Trường tiểu học Mỹ Phước Tây 2, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang (04 gói thầu)

  Số hiệu gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  01Khối lớp học 14 phòng; Khối lớp học 6 phòng; Nhà xe GV; Nhà xe HS; Cổng hàng rào, sân đường, cột cờ; Nhà vệ sinh; San nền; Hệ thống cấp thoát nước; Hệ thống điện tổng thể; Trường TH Mỹ Phước Tây 2, huyện Cai Lậy
 • 8.665.000.000 (VND)
 • Trái phiếu Chính phủ + NSNN + nguồn vốn khác
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyển6-7/2009Theo đơn giá280 ngày
  02Thiết bị 20 phòng học
 • 472.600.000 (VND)
 • Trái phiếu Chính phủ + NSNN + nguồn vốn khác
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyểnnăm 2010Theo đơn giá150 ngày
  03Tư vấn kiểm tra và chứng nhận đủ điều kiện an toàn chịu lực
 • 42.900.000 (VND)
 • Trái phiếu Chính phủ + NSNN + nguồn vốn khác
  Chỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển6-7/2009Trọn góiTheo tiến độ thi công
  04Bảo hiểm xây dựng công trình
 • 17.300.000 (VND)
 • Trái phiếu Chính phủ + NSNN + nguồn vốn khác
  Chỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển6-7/2009Theo tỷ lệ phần trămTheo tiến độ thi công
  Thông tin xuất bản
  Số xuất bản:112
  Ngày xuất bản05/06/2009