Xây dựng Trụ sở công an Thị trấn Nhà Bè

Kế hoạch đấu thầu: Xây dựng Trụ sở công an Thị trấn Nhà Bè. Dự án nhóm C, ngành Xây dựng.

Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân Huyện Nhà Bè
Số hiệu: 34/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 31/03/2009
Thông tin về Quyết định phê duyệt KHĐT:Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân Huyện Nhà Bè
Số hiệu: 34/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 31/03/2009
Loại dự án: Dự án nhóm C
Ngành: Xây dựng
Nguồn vốn: Ngân sách TP. Hồ Chí Minh,
Tổng mức đầu tư:
 • 2.488.902.598(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Xây dựng Trụ sở công an Thị trấn Nhà Bè (01 gói thầu)

  Số hiệu gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  01 Xây lắp
 • 2.118.591.324 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyển quý II/2009Trọn gói 05 tháng
  Thông tin xuất bản
  Số xuất bản: 112
  Ngày xuất bản 05/06/2009