Gói thầu: Tư vấn lập hồ sơ mời thầuvà đánh giá HSĐT gói thầu thiết bị – Xây dựng mới Trường tiểu học Bình Hưng Hòa, phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân

Gói thầu: Tư vấn lập hồ sơ mời thầuvà đánh giá HSĐT gói thầu thiết bị – Kế hoạch đấu thầu: Xây dựng mới Trường tiểu học Bình Hưng Hòa, phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân

09
Quý I năm 2010
Từ lúc ký HĐ đến khi có quyết định KQĐT
Giá gói thầu:
 • 16.902.140 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Theo tỷ lệ phần trăm


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Xây dựng mới Trường tiểu học Bình Hưng Hòa, phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân