Gói thầu: Gói 2: Cung cấp thang máy – Nhà Điều hành sản xuất Truyền tải điện Pleiku

Gói thầu: Gói 2: Cung cấp thang máy – Kế hoạch đấu thầu: Nhà Điều hành sản xuất Truyền tải điện Pleiku

02
Quý 2/2009
24 tuần
Giá gói thầu:
 • 1.104.840.000 (VND)
 • KHCB của Công ty
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Mua sắm hàng hóa
  Trọn gói


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Nhà Điều hành sản xuất Truyền tải điện Pleiku