Mua sắm hàng hóa thuộc Tiểu Dự án Hỗ trợ y tế vùng đồng bằng sông Cửu Long tại tỉnh Hậu Giang, năm 2009

Kế hoạch đấu thầu: mua sắm hàng hóa thuộc Tiểu Dự án Hỗ trợ y tế vùng đồng bằng sông Cửu Long tại tỉnh Hậu Giang, năm 2009. Dự án nhóm A, ngành Y tế

Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành:Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Số hiệu:4153-0 VN và TF 056323
Ngày ban hành:24/07/2006
Thông tin về Quyết định phê duyệt KHĐT:Cơ quan ban hành:Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang
Số hiệu:692/QĐ-UBND
Ngày ban hành:19/03/2009
Loại dự án:Dự án nhóm A
Ngành:Y tế
Nguồn vốn:WB,
Tổng mức đầu tư:
 • 70000000(USD)
 • Kế hoạch đấu thầu: mua sắm hàng hóa thuộc Tiểu Dự án Hỗ trợ y tế vùng đồng bằng sông Cửu Long tại tỉnh Hậu Giang, năm 2009 (5 gói thầu)

  Số hiệu gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  NCB1/08-TP.BBộ dụng cụ phẩu thuật
 • 36300 (USD)
 • WB
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyểntháng 6-7 năm 2009Trọn gói90 ngày
  NCB2/08-TP.BThiết bị vi sinh, giải phẫu bệnh
 • 53955 (USD)
 • WB
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyểntháng 6-7 năm 2009Trọn gói90 ngày
  NCB3/08-TP.BThiết bị huyết học truyền máu, sinh hóa
 • 31680 (USD)
 • WB
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyểntháng 6-7 năm 2009Trọn gói90 ngày
  NCB1/09-TP.CTrang thiết bị cho Bệnh viện đa khoa Hậu Giang
 • 64000 (USD)
 • WB
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyểntháng 6-7 năm 2009Trọn gói90 ngày
  NCB3/08-TP.CThiết bị vi sinh, hóa lý, huyết học, HIV/AIDS, sốt rét, ký sinh trùng
 • 135795 (USD)
 • WB
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyểntháng 6-7 năm 2009Trọn gói90 ngày
  Thông tin xuất bản
  Số xuất bản:116
  Ngày xuất bản09/06/2009