Gói thầu số 08: Toàn bộ phần xây lắp công trình: Cải tạo, nâng cấp bệnh viện đa khoa huyện Hải Lăng – tỉnh Quảng Trị

Kế hoạch đấu thầu: Gói thầu số 08: Toàn bộ phần xây lắp công trình: Cải tạo, nâng cấp bệnh viện đa khoa huyện Hải Lăng – tỉnh Quảng Trị. Dự án nhóm C, ngành Y tế.

Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành:UBND tỉnh Quảng Trị
Số hiệu:2543/QĐ-UBND
Ngày ban hành:25/12/2008
Thông tin về Quyết định phê duyệt KHĐT:Cơ quan ban hành:UBND tỉnh Quảng Trị
Số hiệu:1288/UBND-VX
Ngày ban hành:25/05/2009
Loại dự án:Dự án nhóm C
Ngành:Y tế
Nguồn vốn:Trái phiếu Chính phủ,
Tổng mức đầu tư:
 • 22.600.000.000(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Gói thầu số 08: Toàn bộ phần xây lắp công trình: Cải tạo, nâng cấp bệnh viện đa khoa huyện Hải Lăng – tỉnh Quảng Trị (01 gói thầu)

  Số hiệu gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  08Gói thầu số 08: Toàn bộ phần xây lắp công trình: Cải tạo, nâng cấp bệnh viện đa khoa huyện Hải Lăng – tỉnh Quảng Trị
 • 18.021.000.000 (VND)
 • Trái phiếu Chính phủ
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyển6/2009Theo đơn giá400 ngày
  Thông tin xuất bản
  Số xuất bản:116
  Ngày xuất bản09/06/2009