Cải tạo mở rộng Trường Tiểu học Tân Phú Trung

Kế hoạch đấu thầu Cải tạo mở rộng Trường Tiểu học Tân Phú Trung. Dự án nhóm C, ngành Giáo dục.

Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân huyện Củ chi
Số hiệu: 14576
Ngày ban hành: 18/05/2009
Thông tin về Quyết định phê duyệt KHĐT:Cơ quan ban hành: Uỷ Ban Nhân dân Huyện Củ Chi
Số hiệu: 14576/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 18/05/2009
Loại dự án: Dự án nhóm C
Ngành: Giáo dục
Nguồn vốn: Ngân sách TP. Hồ Chí Minh,
Tổng mức đầu tư:
  • 41.284.000.000(VND)
  • Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đấu thầu ” Cải tạo mở rộng Trường Tiểu học Tân Phú Trung (12 gói thầu)

    Số hiệu gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
    01 Tư vấn lập HSMT thiết kế
  • 30.000.000 (VND)
  • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
    Chỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Quý III/2009Theo tỷ lệ phần trăm 03 tháng
    02 Tư vấn thiết kế bản vẽ thi công – tổng dự toán
  • 588.286.286 (VND)
  • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
    Hai túi hồ sơChào hàng cạnh tranh, Trong nước, Không sơ tuyển Quý IV/2009Trọn gói 03 tháng
    03 Tư vấn thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công
  • 32.085.643 (VND)
  • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
    Chỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Quý I/2010Theo tỷ lệ phần trăm 01 tháng
    04 Tư vấn thẩm tra tổng dự toán
  • 31.410.156 (VND)
  • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
    Chỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Quí I/2010Theo tỷ lệ phần trăm 01 tháng
    05 Tư vấn lập HSMT và đánh giá HSDT xây lắp và thiết bị
  • 60.150.363 (VND)
  •  (VND)
  • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
    Chỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Quí II/2010Theo tỷ lệ phần trăm 03 tháng
    06 Dò tìm và xử lý bom mìn, và vật nổ
  • 100.000.000 (VND)
  • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
    Chỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Quý II/2010Theo đơn giá 20 ngày
    07 Tư vấn giám sát thi công xây lắp và lắp đặt thiết bị
  • 461.040.127 (VND)
  • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
    Chỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Quí III/2010Theo tỷ lệ phần trăm 17 tháng
    08 Tư vấn kiểm tra, chứng nhận đạt chất lượng công trình
  • 161.364.044 (VND)
  • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
    Chỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Quý III/2010Theo đơn giá 17 tháng
    09 Kiểm toán
  • 118.888.429 (VND)
  • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
    Chỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Quí III/2011Theo tỷ lệ phần trăm 02 tháng
    10 bảo hiểm công trình
  • 54.596.053 (VND)
  • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
    Chào hàng cạnh tranh, Trong nước, Không sơ tuyển Quí III/2010Trọn gói 17 tháng
    11 Phần thiết bị
  • 3.481.879.580 (VND)
  • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
    Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyển Quý III/2011Trọn gói 03 tháng
    12 Xây lắp
  • 22.516.241.000 (VND)
  • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
    Đấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyển Quý III/2010Theo đơn giá 14 tháng
    Thông tin xuất bản
    Số xuất bản: 116
    Ngày xuất bản 09/06/2009