Gói thầu: Tư vấn thiết kế bản vẽ thi công – tổng dự toán – Cải tạo mở rộng Trường Tiểu học Tân Phú Trung

Gói thầu: Tư vấn thiết kế bản vẽ thi công – tổng dự toán – Kế hoạch đấu thầu Cải tạo mở rộng Trường Tiểu học Tân Phú Trung

02
Quý IV/2009
03 tháng
Giá gói thầu:
 • 588.286.286 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  * Chào hàng cạnh tranh
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Hai túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Trọn gói


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đấu thầu ” Cải tạo mở rộng Trường Tiểu học Tân Phú Trung