Gói thầu: Dò tìm và xử lý bom mìn, và vật nổ – Cải tạo mở rộng Trường Tiểu học Tân Phú Trung

Gói thầu: Dò tìm và xử lý bom mìn, và vật nổ – Kế hoạch đấu thầu Cải tạo mở rộng Trường Tiểu học Tân Phú Trung

06
Quý II/2010
20 ngày
Giá gói thầu:
 • 100.000.000 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  * Tư vấn
  Theo đơn giá


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đấu thầu ” Cải tạo mở rộng Trường Tiểu học Tân Phú Trung