Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch đấu thầu dự án Đường giao thông đến Nhà máy đóng tàu STX (giai đoạn 1)

Kế hoạch đấu thầu: Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch đấu thầu dự án Đường giao thông đến Nhà máy đóng tàu STX (giai đoạn 1). Dự án nhóm B, ngành Xây dựng.

Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành:UBND tỉnh Khánh Hoà
Số hiệu:1785/QĐ-UBND
Ngày ban hành:16/07/2008
Thông tin về Quyết định phê duyệt KHĐT:Cơ quan ban hành:UBND tỉnh Khánh Hoà
Số hiệu:1059/QĐ-UBND
Ngày ban hành:12/05/2009
Loại dự án:Dự án nhóm B
Ngành:Xây dựng
Nguồn vốn:Ngân sách Nhà nước,
Tổng mức đầu tư:
 • 279.656.000.000(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch đấu thầu dự án Đường giao thông đến Nhà máy đóng tàu STX (giai đoạn 1) (10 gói thầu)

  Số hiệu gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  1Gói thầu số 3a: Xây dựng đường giao thông
 • 96.764.280.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyểntháng 4-5/2009Theo đơn giá18 tháng
  2Gói thầu số 3b: Xây dựng cầu Bình Tây và cầu Rớ
 • 66.902.540.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyểnTháng 4-5/2009Theo đơn giá18 tháng
  3Gói thầu số 4a: Giám sát thi công đường giao thông
 • 1.041.170.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  Hai túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyểnTháng 4-5/2009Theo tỷ lệ phần trăm18 tháng
  4Gói thầu số 4b: Giám sát thi công cầu Bình Tây và cầu Rớ
 • 688.960.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  Hai túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyểnTháng 4-5/2009Theo tỷ lệ phần trăm18 tháng
  5Gói thầu số 5a: Bảo hiểm công trình đường giao thông
 • 417.050.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyểnThàng 4-5/2009Trọn gói18 tháng
  6Gói thầu số 5b: Bảo hiểm công trình xây dựng cầu Bình Tây và cầu Rớ
 • 499.800.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyểnTháng 4-5/2009Trọn gói18 tháng
  7Gói thầu số 7: Tư vấn đấu thầu
 • 108.510.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyểnTháng 4-5/2009Theo tỷ lệ phần trăm60 ngày
  aLô 1: Tư vấn đấu thầu thi công đường giao thông
 • 46.200.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyểnTháng 4-5/2009Theo tỷ lệ phần trăm60 ngày
  bLô 2: Tư vấn đấu thầu thi công xây dựng cầu Bình Tây và cầu Rớ
 • 36.310.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyểnTháng 4-5/2009Theo tỷ lệ phần trăm60 ngày
  cLô 3: Tư vấn đấu thầu tư vấn giám sát
 • 26.000.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyểnTháng 4-5/2009Theo tỷ lệ phần trăm60 ngày
  Thông tin xuất bản
  Số xuất bản:116
  Ngày xuất bản09/06/2009