Gói thầu Xây lắp

Kế hoạch đấu thầu gói thầu Xây lắp. Dự án nhóm C, ngành Xây dựng.

Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân huyện Củ Chi
Số hiệu: 6383/QĐ-UBND
Ngày ban hành:
Thông tin về Quyết định phê duyệt KHĐT:Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân huyện Củ Chi
Số hiệu: 10313/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 16/03/2009
Loại dự án: Dự án nhóm C
Ngành: Xây dựng
Nguồn vốn: Ngân sách TP. Hồ Chí Minh,
Tổng mức đầu tư:
 • 35.738.415.882(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đấu thầu gói thầu Xây lắp (1 gói thầu)

  Số hiệu gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  01 Xây lắp
 • 17.825.653.000 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyển Quý II năm 2009Theo đơn giá 14 tháng
  Thông tin xuất bản
  Số xuất bản: 116
  Ngày xuất bản 09/06/2009