Gói thầu số 1: Cung cấp lắp đặt đào tạo hệ thống giao ban điện tử tỉnh Lào Cai

Kế hoạch đấu thầu: Gói thầu số 1: Cung cấp lắp đặt đào tạo hệ thống giao ban điện tử tỉnh Lào Cai. Dự án nhóm C, ngành Bưu chính viễn thông.

Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành:Uỷ ban nhân dân tỉnh Lào Cai
Số hiệu:1265/QĐ-UBND
Ngày ban hành:14/05/2009
Thông tin về Quyết định phê duyệt KHĐT:Cơ quan ban hành:Uỷ ban nhân dân tỉnh Lào Cai
Số hiệu:1606/QĐ-UBND
Ngày ban hành:04/06/2009
Loại dự án:Dự án nhóm C
Ngành:Bưu chính viễn thông
Nguồn vốn:Vốn ngân sách, Vốn ngân sách Tỉnh,
Tổng mức đầu tư:
  • 6.871.650.000(VND)
  • Thông tin xuất bản
    Số xuất bản:115
    Ngày xuất bản10/06/2009