Lựa chọn nhà thầu năm 2008, Dự án thủy điện VĨnh Sơn 3

Kế hoạch đấu thầu và lựa chọn nhà thầu năm 2008, Dự án thủy điện VĨnh Sơn 3. Dự án nhóm B, ngành Điện.

Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành:
Số hiệu:
Ngày ban hành:
Thông tin về Quyết định phê duyệt KHĐT:Cơ quan ban hành: Công ty CP thủy điện Vĩnh Sơn-Sông Hinh
Số hiệu: 329/2008/QD-vshpc-hdqt
Ngày ban hành: 06/06/2008
Loại dự án: Dự án nhóm B
Ngành: Điện
Nguồn vốn: Vốn đầu tư xây dựng của Công ty,
Tổng mức đầu tư:
 • 715735416000(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đấu thầu và lựa chọn nhà thầu năm 2008, Dự án thủy điện VĨnh Sơn 3 (8 gói thầu)

  Số hiệu gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  VS2-4 Gói thầu số 04(VS2-4): Khảo sát, TKKT-TC và dự toán đường vào nhà máy Vĩnh Sơn 3
 • 1100000000 (VND)
 • Vốn đầu tư xây dựng của Công ty
  Chỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển tháng 6/2008Trọn gói 60 ngày
  VS2-5 Gói thầu số 05: Thi công xây dựng đường vào nhà máy Vĩnh Sơn 3
 • 23334000000 (VND)
 • Vốn đầu tư xây dựng của Công ty
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyển 22-6-2009Trọn gói 180 ngày
  VS2-6 Gói thầu số 06: Tư vấn giám sát thi công xây dựng đường vào nhà máy Vĩnh Sơn 3
 • 900.000.000 (VND)
 • Vốn đầu tư xây dựng của Công ty
  Một túi hồ sơTự thực hiện, Trong nước, Không sơ tuyển 2009Trọn gói 180 ngày
  VS2-7 Gói thầu số 07
 • 500.000.000 (VND)
 • Vốn đầu tư xây dựng của Công ty
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển 2009Trọn gói 60 ngày
  VS2-8 Gói thầu số 08: Thi công đường dây cấp điện thi công công trình chính
 • 2.400.000.000 (VND)
 • Vốn đầu tư xây dựng của Công ty
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyển 2009Trọn gói 120 ngày
  VS2-9 Gói thầu sô 09: Khảo sát, TKKT-Tổng dự toán công trình thủy điện Vĩnh Sơn 3
 • 5.000.000.000 (VND)
 • Vốn đầu tư xây dựng của Công ty
  Hai túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyển 2009Trọn gói 120 ngày
  VS2-10 Gói thầu số 10: Khảo sát, dò tìm và xử lý bom mìn, vật nổ đường vào nhà máy Vĩnh Sơn 3
 • 500.000.000 (VND)
 • Vốn đầu tư xây dựng của Công ty
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển 2009Trọn gói 30 ngày
  VS2-11 Gói thầu số 11: Tư vấn giám sát thi công xây dựng đường vào dây cấp điện thi công
 • 200.000.000 (VND)
 • Vốn đầu tư xây dựng của Công ty
  Tự thực hiện, Trong nước, Không sơ tuyển 2009Trọn gói 120 ngày
  Thông tin xuất bản
  Số xuất bản: 116
  Ngày xuất bản 11/06/2009