Gói thầu: Gói thầu số 05: Thi công xây dựng đường vào nhà máy Vĩnh Sơn 3 – và lựa chọn nhà thầu năm 2008, Dự án thủy điện VĨnh Sơn 3

Gói thầu: Gói thầu số 05: Thi công xây dựng đường vào nhà máy Vĩnh Sơn 3 – Kế hoạch đấu thầu và lựa chọn nhà thầu năm 2008, Dự án thủy điện VĨnh Sơn 3

VS2-5
22-6-2009
180 ngày
Giá gói thầu:
 • 23334000000 (VND)
 • Vốn đầu tư xây dựng của Công ty
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Trọn gói
  Thông báo mời thầu


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đấu thầu và lựa chọn nhà thầu năm 2008, Dự án thủy điện VĨnh Sơn 3