Gói thầu: Gói thầu số 06: Tư vấn giám sát thi công xây dựng đường vào nhà máy Vĩnh Sơn 3 – và lựa chọn nhà thầu năm 2008, Dự án thủy điện VĨnh Sơn

Gói thầu: Gói thầu số 06: Tư vấn giám sát thi công xây dựng đường vào nhà máy Vĩnh Sơn 3 – Kế hoạch đấu thầu và lựa chọn nhà thầu năm 2008, Dự án thủy điện VĨnh Sơn

VS2-6
2009
180 ngày
Giá gói thầu:
 • 900.000.000 (VND)
 • Vốn đầu tư xây dựng của Công ty
  * Tự thực hiện
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Trọn gói


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đấu thầu và lựa chọn nhà thầu năm 2008, Dự án thủy điện VĨnh Sơn 3