Gói thầu: Gói thầu số 07 – và lựa chọn nhà thầu năm 2008, Dự án thủy điện VĨnh Sơn 3

Gói thầu: Gói thầu số 07 – Kế hoạch đấu thầu và lựa chọn nhà thầu năm 2008, Dự án thủy điện VĨnh Sơn 3

VS2-7
2009
60 ngày
Giá gói thầu:
 • 500.000.000 (VND)
 • Vốn đầu tư xây dựng của Công ty
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Trọn gói


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đấu thầu và lựa chọn nhà thầu năm 2008, Dự án thủy điện VĨnh Sơn 3