Gói thầu: Gói thầu sô 09: Khảo sát, TKKT-Tổng dự toán công trình thủy điện Vĩnh Sơn 3 – và lựa chọn nhà thầu năm 2008, Dự án thủy điện VĨnh Sơn 3

Gói thầu: Gói thầu sô 09: Khảo sát, TKKT-Tổng dự toán công trình thủy điện Vĩnh Sơn 3 – Kế hoạch đấu thầu và lựa chọn nhà thầu năm 2008, Dự án thủy điện VĨnh Sơn 3

VS2-9
2009
120 ngày
Price of parcel
 • 5.000.000.000 (VND)
 • Vốn đầu tư xây dựng của Công ty
  * Đấu thầu rộng rãi
  * trongnuoc
  * kosotuyen
  Hai túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Trọn gói


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đấu thầu và lựa chọn nhà thầu năm 2008, Dự án thủy điện VĨnh Sơn 3