Gói thầu số 10: Khảo sát, dò tìm và xử lý bom mìn, vật nổ đường vào nhà máy Vĩnh Sơn 3 – và lựa chọn nhà thầu năm 2008, Dự án thủy điện Vĩnh Sơn 3

Gói thầu số 10: Khảo sát, dò tìm và xử lý bom mìn, vật nổ đường vào nhà máy Vĩnh Sơn 3 – Kế hoạch đấu thầu và lựa chọn nhà thầu năm 2008, Dự án thủy điện Vĩnh Sơn 3

VS2-10
2009
30 ngày
Price of parcel
 • 500.000.000 (VND)
 • Vốn đầu tư xây dựng của Công ty
  * Chỉ định thầu
  * trongnuoc
  * kosotuyen
  Một túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Trọn gói


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đấu thầu và lựa chọn nhà thầu năm 2008, Dự án thủy điện Vĩnh Sơn 3