Gói thầu: Tư vấn lập hồ sơ mời thầu và phân tích đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu xây lắp công trình Đường nối Yên Ninh – Núi Đá Chồng, thị trấn Khánh Hải – Công trình đ

Gói thầu: Tư vấn lập hồ sơ mời thầu và phân tích đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu xây lắp công trình Đường nối Yên Ninh – Núi Đá Chồng, thị trấn Khánh Hải

04
Trong quý II, III năm 2009
Kể từ ngày ký hợp đồng cho đến khi có quyết định phê duyệt kết quả đấu thầu gói thầu xây lắp công trình
Giá gói thầu:
 • 9.080.664 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  * Tư vấn
  Theo tỷ lệ phần trăm


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Công trình đường nối Yên Ninh – Núi Đá Chồng, thị trấn Khánh Hải, huyện Ninh Hải