ĐẦU TƯ 02 XE ÔTÔ 15 CHỖ CỦA ĐOÀN TIẾP VIÊN PHÍA NAM

Kế hoạch đấu thầu: ĐẦU TƯ 02 XE ÔTÔ 15 CHỖ CỦA ĐOÀN TIẾP VIÊN PHÍA NAM. Dự án nhóm C, ngành Hàng không,

Decisions:Invertment Office TỔNG CÔNG TY HÀNG KHÔNG VIỆT NAM
Invertment Number 883/QĐ-TCTHK-KHĐT
Invertment Date 05/05/2009
Decisions:Invertment Office TỔNG CÔNG TY HÀNG KHÔNG VIỆT NAM
Invertment Number 883/QĐ-TCTHK-KHĐT
Invertment Date 05/05/2009
Kind of Project Dự án nhóm C
Area Hàng không
Source Capital Vốn ngân sách,
Total Investment
 • 1.155.640.080(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: ĐẦU TƯ 02 XE ÔTÔ 15 CHỖ CỦA ĐOÀN TIẾP VIÊN PHÍA NAM (01 parcels)

  CodeParcel nameValueSource CapitalWay ContractKind ChoiceTime ImplementKind CovenantTime Perform
  01 ĐẦU TƯ 02 XE Ô TÔ 15 CHỖ CỦA ĐOÀN TIẾP VIÊN PHÍA NAM
 • 1.078.680.000 (VND)
 • Vốn ngân sách
  Một túi hồ sơChào hàng cạnh tranh, trongnuoc, kosotuyen QUÝ II-IV NĂM 2009Trọn gói 30 NGÀY
  Thông tin xuất bản
  Số xuất bản: 115
  Ngày xuất bản: 10/06/2009