Từ năm 2009 đến 2011

Kế hoạch đấu thầu từ năm 2009 đến 2011. Dự án nhóm B, ngành Khoa học công nghệ.

Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành: Bộ Quốc phòng
Số hiệu: 3173/QĐ-BQP
Ngày ban hành: 31/10/2007
Thông tin về Quyết định phê duyệt KHĐT:Cơ quan ban hành: Bộ Quốc phòng
Số hiệu: 1534/QĐ-BQP
Ngày ban hành: 25/05/2009
Loại dự án: Dự án nhóm B
Ngành: Khoa học công nghệ
Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước ,
Tổng mức đầu tư:
 • 83875000000(VND)
 • (VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đấu thầu từ năm 2009 đến 2011 (16 gói thầu)

  Số hiệu gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  Gói thầu số 7 Xây dựng tòa nhà thư viện Trường Sĩ quan lục quân 1
 • 7128026000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyển Năm 2009Trọn gói 12 tháng
  Gói thầu số 8 Mua sắm máy chủ và máy tính trạm
 • 3300400000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyển Năm 2009Trọn gói 1 tháng
  Gói thầu số 9 Mua sắm hệ thống lưu trữ CNTT đồng bộ dự phòng
 • 3628000000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyển Năm 2009Trọn gói 2 tháng
  Gói thầu số 10 Mua sắm trang thiết bị CNTT
 • 2463100000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyển Năm 2009Trọn gói 1 tháng
  Gói thầu số 11 Mua sắm phần mềm nghiệp vụ
 • 3900000000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyển Năm 2009Trọn gói 6 tháng
  Gói thầu số 12 Mua sắm phần mềm hệ thống
 • 1431000000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyển Năm 2009Trọn gói 1 tháng
  Gói thầu số 13 Lắp đặt hệ thống mạng LAN cho thư viện
 • 1504090000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyển Năm 2009Trọn gói 2 tháng
  Gói thầu số 14 Mua sắm máy chủ
 • 1700000000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyển Năm 2010Trọn gói 1 tháng
  Gói thầu số 15 Mua sắm máy tính trạm
 • 4504270000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyển Năm 2010Trọn gói 1 tháng
  Gói thầu số 16 Mua sắm máy quét, máy in và thiết bị mạng
 • 2331380000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyển Năm 2010Trọn gói 1 tháng
  Gói thầu số 17 Mua sắm thiết bị nghiệp vụ CNTT
 • 4193540000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyển Năm 2010Trọn gói 1 tháng
  Gói thầu số 18 Mua sắm phần mềm CNTT
 • 6300000000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyển Năm 2010Trọn gói 8 tháng
  Gói thầu số 19 Mua sắm thiết bị phụ trợ và lắp đặt hệ thống mạng LAN cho thư viện
 • 2886590000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyển Năm 2010Trọn gói 3 tháng
  Gói thầu số 20 Mua sắm máy chủ và máy trạm
 • 4030000000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyển Năm 2011Trọn gói 1 tháng
  Gói thầu số 21 Mua sắm máy quét, máy in và thiết bị mạng
 • 1750000000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyển năm 2011Trọn gói 1 tháng
  Gói thầu số 22 Mua sắm phần mềm hệ thống thông tin
 • 8200000000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyển Năm 2011Trọn gói 12 tháng
  Thông tin xuất bản
  Số xuất bản: 115
  Ngày xuất bản 10/06/2009