Gói thầu số 2: Cung cấp thiết bị Y tế – Phòng khám đa khoa khu vực Dưỡng Điềm

 Gói thầu số 2: Cung cấp thiết bị Y tế – Kế hoạch đấu thầu: Phòng khám đa khoa khu vực Dưỡng Điềm

2009-10-02
Quý IV năm 2009
30 ngày
Giá gói thầu:
 • 70.000.000 (VND)
 • Trái phiếu Chính phủ
  * Chào hàng cạnh tranh
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Mua sắm hàng hóa
  Trọn gói


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Phòng khám đa khoa khu vực Dưỡng Điềm