Phê duyệt kế hoạch đấu thầu giai đoạn 1 Dự án đầu tư xây dựng công trình Cảng cá Phú Lạc, tỉnh Phú Yên

Kế hoạch đấu thầu: Phê duyệt kế hoạch đấu thầu giai đoạn 1 Dự án đầu tư xây dựng công trình Cảng cá Phú Lạc, tỉnh Phú Yên. Dự án nhóm C, ngành Thủy sản

Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành:Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Số hiệu:3413/QĐ-BNN-XD
Ngày ban hành:31/10/2008
Thông tin về Quyết định phê duyệt KHĐT:Cơ quan ban hành:Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Số hiệu:599/QĐ-BNN-XD
Ngày ban hành:30/03/2009
Loại dự án:Dự án nhóm C
Ngành:Thuỷ sản
Nguồn vốn:Ngân sách Nhà nước,
Tổng mức đầu tư:
 • 49335084000(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Phê duyệt kế hoạch đấu thầu giai đoạn 1 Dự án đầu tư xây dựng công trình Cảng cá Phú Lạc, tỉnh Phú Yên (04 gói thầu)

  Số hiệu gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  Gói thầu số 1Lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu, gồm (tư vấn, xây lắp, thiết bị)
 • 55.355.166 (VND)
 •  (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  Chỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyểnQuý II năm 2009Theo tỷ lệ phần trămTheo tiến độ dự án
  Gói thầu số 2Khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công và dự toán dự án cảng cá Phú Lạc, Phú Yên
 • 733.675.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  Hai túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyểnQuý II năm 2009Hợp đồng hỗn hợp90 ngày
  Gói thầu số 3Chi phí thẩm tra Thiết kế bản vẽ thi công và dự toán
 • 57.995.579 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  Chỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyểnQuý III năm 2009Theo tỷ lệ phần trăm30 ngày
  Gói thầu số 4Rà phá bom, mìn, vật nổ
 • 262.945.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  Chỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyểnQuý II năm 2009Trọn gói30 ngày
  Thông tin xuất bản
  Số xuất bản:116
  Ngày xuất bản09/06/2009