Dự Án Xây dựng Cải tạo nâng cấp trường Tiểu học Trung Lập Thượng

Kế hoạch đấu thầu: Dự Án Xây dựng Cải tạo nâng cấp trường Tiểu học Trung Lập Thượng. Dự án nhóm C, ngành Giáo dục

Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành:Ủy Ban Nhân dân Huyện Củ Chi
Số hiệu:10538/QD-UBND
Ngày ban hành:01/04/2009
Thông tin về Quyết định phê duyệt KHĐT:Cơ quan ban hành:Uỷ Ban Nhân dân Huyện Củ Chi
Số hiệu:10538/QĐ-UBND
Ngày ban hành:01/04/2009
Loại dự án:Dự án nhóm C
Ngành:Giáo dục
Nguồn vốn:Ngân sách TP. Hồ Chí Minh,
Tổng mức đầu tư:
 • 40.651.000.000(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Dự Án ” Xây dựng Cải tạo nâng cấp trường Tiểu học Trung Lập Thượng” (17 gói thầu)

  Số hiệu gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  01Đo vẽ hiện trạng
 • 5.795.663 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyểnQuí I/2009Theo đơn giá20 ngày
  02Đo đạc khảo sát địa hình
 • 12.673.038 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyểnQuí I/2009Theo đơn giá20 ngày
  03Khoan khảo sát địa chất
 • 53.412.296 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyểnQuí I/2009Theo đơn giá30 ngày
  04Chi phí lập dự án
 • 128.964.333 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyểnQuí I/2009Theo tỷ lệ phần trăm90 ngày
  05Tư vấn thiết kế bản vẽ thi công – tổng dự toán
 • 685.201.663 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  Hai túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyểnQuí II/2009Theo tỷ lệ phần trăm03 tháng
  06Tư vấn thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công
 • 36.799.213 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyểnQuý IV/2009Theo tỷ lệ phần trăm01 tháng
  07Tư vấn thẩm tra tổng dự toán
 • 35.974.953 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyểnQuý IV/2009Theo tỷ lệ phần trăm01 tháng
  08Tư vấn lập hồ sơ mời thầu thiết kế (tạm tính)
 • 30.000.000 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyểnQuý II/2009Trọn gói03 tháng
  09Tư vấn lập hồ sơ mời thầu giám sát (tạm tính)
 • 30.000.000 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyểnQuý IV/2009Trọn gói03 tháng
  10Tư vấn lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu xây lắp + thiết bị
 • 66.225.756 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyểnQuý IV/2009Theo tỷ lệ phần trăm03 tháng
  11Dò tìm và xử lý bom mìn
 • 100.000.000 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyểnQuí III/2009Trọn gói20 ngày
  12Phần xây lắp
 • 26.589.026.924 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  Hai túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Có sơ tuyểnQuí IV/2009Theo đơn giá14 tháng
  13Phần thiết bị
 • 3.514.692.249 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyểnQuí III/2010Trọn gói03 tháng
  14Tư vấn giám sát thi công xây dựng + thiết bị
 • 530.572.806 (VND)
 •  (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  Hai túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Có sơ tuyểnQuý IV/2009Theo tỷ lệ phần trăm17 tháng
  15Tư vấn kiểm tra chưng nhận đạt chất lượng công trình
 • 185.700.482 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyểnQuý IV/2009Theo đơn giá17 tháng
  16bảo hiểm công trình
 • 63.217.810 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyểnQuí IV/2009Theo tỷ lệ phần trăm17 tháng
  17Kiểm toán
 • 117.783.236 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyểnQuí I/2011Theo tỷ lệ phần trăm02 tháng
  Thông tin xuất bản
  Số xuất bản:116
  Ngày xuất bản09/06/2009