Tư vấn khảo sát, TKKT, lập dự toán và tư vấn thẩm tra TKKT, DT thuộc dự án xây dựng đường cao tốc Nội Bài – Lào Cai đoạn km244+155-km262+353 (từ điểm cuối của giai đoạn 1 đến cầu Kim Thành)

Kế hoạch đấu thầu tư vấn khảo sát, TKKT, lập dự toán và tư vấn thẩm tra TKKT, DT thuộc dự án xây dựng đường cao tốc Nội Bài – Lào Cai đoạn km244+155-km262+353 (từ điểm cuối của giai đoạn 1 đến cầu Kim Thành). Dự án nhóm A, ngành Giao thông vận tải.

Decisions:Invertment OfficeBộ Giao thông vận tải
Invertment Number1468/QĐ-BGTVT
Invertment Date27/05/2009
Decisions:Invertment OfficeBộ Giao thông vận tải
Invertment Number1674/QĐ-BGTVT
Invertment Date10/06/2009
Kind of ProjectDự án nhóm A
AreaGiao thông vận tải
Source CapitalTrái phiếu Chính phủ + NSNN + nguồn vốn khác,
Total Investment
 • 4286780332000(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đấu thầu tư vấn khảo sát, TKKT, lập dự toán và tư vấn thẩm tra TKKT, DT thuộc dự án xây dựng đường cao tốc Nội Bài – Lào Cai đoạn km244+155-km262+353 (từ điểm cuối của giai đoạn 1 đến cầu Kim Thành), tỉnh Lào Cai (2 parcels)

  CodeParcel nameValueSource CapitalWay ContractKind ChoiceTime ImplementKind CovenantTime Perform
  01Tư vấn khảo sát, TKKT, lập dự toán
 • 33023603189 (VND)
 • Trái phiếu Chính phủ + NSNN + nguồn vốn khác
  Hai túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, trongnuoc, kosotuyenQuí 2, quí 3 năm 2009Hợp đồng hỗn hợp3 tháng
  02Tư vấn thẩm tra thiết kế kỹ thuật và dự toán
 • 1371881953 (VND)
 • Trái phiếu Chính phủ + NSNN + nguồn vốn khác
  Hai túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, trongnuoc, kosotuyenQuí 2, quí 3 năm 2009Theo tỷ lệ phần trăm1 tháng
  Thông tin xuất bản
  Số xuất bản:117
  Ngày xuất bản:12/06/2009