Đấu thầu mua thuốc chữa bệnh của Bệnh viện đa khoa tỉnh và các cơ sở y tế công lập trong tỉnh năm 2009

Kế hoạch đấu thầu: Mua thuốc chữa bệnh của Bệnh viện đa khoa tỉnh và các cơ sở y tế công lập trong tỉnh năm 2009. Dự án nhóm C, ngành Y tế.

Decisions:Invertment OfficeỦy ban nhân dân tỉnh Bình Dương
Invertment Number2313/QĐ-UBND
Invertment Date05/06/2009
Decisions:Invertment OfficeỦy ban nhân dân tỉnh Bình Dương
Invertment Number2313/QĐ-UBND
Invertment Date05/06/2009
Kind of ProjectDự án nhóm C
AreaY tế
Source CapitalVốn ngân sách,
Total Investment
 • 71097862080(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Đấu thầu mua thuốc chữa bệnh của Bệnh viện đa khoa tỉnh và các cơ sở y tế công lập trong tỉnh năm 2009 (01 parcels)

  CodeParcel nameValueSource CapitalWay ContractKind ChoiceTime ImplementKind CovenantTime Perform
  Mua thuốc chữa bệnh của Bệnh viện đa khoa tỉnh và các cơ sở y tế công lập trong tỉnh năm 2009Mua thuốc chữa bệnh của Bệnh viện đa khoa tỉnh và các cơ sở y tế công lập trong tỉnh năm 2009
 • 71097862080 (VND)
 • Vốn ngân sách
  Đấu thầu rộng rãi, trongnuoc, kosotuyenQuý 2 và quý 3 năm 2009Theo đơn giá12 tháng kể từ ngày có Quyết định phê duyệt kết quả trúng thầu
  Thông tin xuất bản
  Số xuất bản:116
  Ngày xuất bản:11/06/2009