Kế hoạch đầu thầu dự án cải tạo sửa chữa 4 trạm thuỷ điện nhỏ huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu

Kế hoạch đầu thầu dự án cải tạo sửa chữa 4 trạm thuỷ điện nhỏ huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu. Dự án nhóm C, ngành Điện.

Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành:UBND tỉnh Lai Châu
Số hiệu:545/QĐ-UBND
Ngày ban hành:15/05/2009
Thông tin về Quyết định phê duyệt KHĐT:Cơ quan ban hành:UBND tỉnh Lai Châu
Số hiệu:545/QĐ-UBND
Ngày ban hành:15/05/2009
Loại dự án:Dự án nhóm C
Ngành:Điện
Nguồn vốn:Vốn ngân sách Tỉnh, WB,
Tổng mức đầu tư:
 • 15810000000(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đầu thầu dự án cải tạo sửa chữa 4 trạm thuỷ điện nhỏ huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu (2 gói thầu)


  Đã được UBND tỉnh Lai Châu phê duyệt
  Số hiệu gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  CR3680VN/WC/RARE1.2Cải tạo sửa chữa 4 trạm thuỷ điện nhỏ: phần xây dựng
 • 9.685.000.000 (VND)
 • WB
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyểnTháng 6/2009Theo đơn giá150 ngày
  CR3680VN/WC/RARE1.3Cung cấp thiết bị và bảo dưỡng cụm các công trình thuỷ điện nhỏ Mường Tè
 • 4.218.000.000 (VND)
 • Vốn ngân sách Tỉnh,
  WB
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyểnTháng 6/2009Theo đơn giá150 ngày
  Thông tin xuất bản
  Số xuất bản:117
  Ngày xuất bản12/06/2009