Khảo sát, lập dự án đầu tư tiểu dự án Nâng cấp đường giao thông Xuân Thạnh – Hóc Răm

Kế hoạch đấu thầu: Khảo sát, lập dự án đầu tư tiểu dự án Nâng cấp đường giao thông Xuân Thạnh – Hóc Răm. Dự án nhóm C, ngành Giao thông vận tải.

Decisions:Invertment Office
Invertment Number
Invertment Date
Decisions:Invertment OfficeSở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Phú Yên
Invertment Number163/QĐ-SNN
Invertment Date19/05/2009
Kind of ProjectDự án nhóm C
AreaGiao thông vận tải
Source CapitalADB, Vốn Ngân sách tỉnh,
Total Investment
  • 16.000.000.000(VND)
  • Kế hoạch đấu thầu: Khảo sát, lập dự án đầu tư tiểu dự án Nâng cấp đường giao thông Xuân Thạnh – Hóc Răm (03 parcels)

    CodeParcel nameValueSource CapitalWay ContractKind ChoiceTime ImplementKind CovenantTime Perform
    Gói thấu số 1Tư vấn lập Hồ sơ mời quan tâm và đánh giá hồ sơ quan tâm
  • 15.750.000 (VND)
  • ADB,
    Vốn Ngân sách tỉnh
    Tự thực hiện, trongnuoc, kosotuyenQuý II năm 2009Trọn gói60 ngày
    Gói thầu số 2Tư vấn giám sát khảo sát địa hình, địa chất
  • 18.708.000 (VND)
  • ADB,
    Vốn Ngân sách tỉnh
    Chỉ định thầu, trongnuoc, kosotuyenQuý III năm 2009Theo thời gianTheo thời gian khảo sát địa hình, địa chất
    Gói thầu số 3Tư vấn khảo sát, lập dự án đầu tư xây dựng công trình
  • 271.800.000 (VND)
  • ADB,
    Vốn Ngân sách tỉnh
    Đấu thầu rộng rãi, trongnuoc, kosotuyenQuý III năm 2009Hợp đồng hỗn hợp60 ngày
    Thông tin xuất bản
    Số xuất bản:117
    Ngày xuất bản:12/06/2009